Kørselsfradrag 2017

Transport mellem hjem og arbejdsplads
Kilometersatsen for fradrag for transport mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2017 er fastsat således:

 


Erhvervsmæssig kørsel
Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved brug af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra den 1. januar 2017 fastsat således:


Ved brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri godtgørelse fastsat til 0,52 kr. pr. km.