GDPR

Underretning om indsamling af personoplysninger

2018-05-09

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata om dig.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Marianne Sigfusson er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
  Advokaten Marianne Sigfusson er etableret på følgende adresse:
  Hauser Plads 16 B st DK-1127 Copenhagen K
  Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33 11 22 70 og på mobilnummer +45 40 21 90 21 samt på e-mailadressen marianne@sigfusson.dk.
  Vores CVR-nummer er: 21 28 61 92.
 2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  Til personlig identifikation over for offentlige myndigheder, herunder SKAT.
 3. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, CPR-nummer.
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
  Offentlige myndigheder, herunder SKAT.
 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
  Vi modtager personoplysningerne fra dig.
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år.
 7. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).
   Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 8. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.