Politikker for Advokatfirmaet Advokaten Marianne Sigfusson

efter § 8 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Advokaten Marianne Sigfusson er et personlig ejet firma uden ansatte.

Som led i fastsættelsen af en politik for virksomhedens overordnede strategiske mål for håndtering af sager omfattet af Hvidvaskloven samt risikostyring skal Marianne Sigfusson sikre, at virksomhedens politikker, risikovurdering og procedure holdes opdateret, samt at reglerne i Hvidvaskloven efterleves af Advokaten Marianne Sigfusson.

Marianne Sigfusson er ansvarlig for risikoledelse og – styring, således at Advokaten Marianne Sigfusson alene påtager sig sagstyper som falder inden for virksomhedens strategiske målsætning, samt at sagsområderne som virksomheden påtager sig er identificeret og vurderet i risikovurderingen.

Som led i fastsættelsen af virksomhedens strategiske mål har Marianne Sigfusson bestemt, hvilke sagsområder virksomheden ønsker at påtage sig og har identificeret samt afgrænset risikoen ved de enkelte sagsområder.

Advokaten Marianne Sigfusson har som overordnet strategisk mål for virksomheden at beskæftige sig med følgende sagsområder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i hvidvaskloven:

  1. køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
  2. når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

Advokaten Marianne Sigfusson beskæftiger sig kun i meget ringe omfang med køb og salg af fast ejendom og kun for allerede identificerede personer enten fordi de har været klienter igennem en årrække i firmaet – eller fordi de er henvist af personer, som firmaet arbejder sammen med (Øresundsadvokater og AITC). Finansielle transaktioner består udelukkende af oprettelse af familielån.

Marianne Sigfusson skal løbende overveje om nærværende politik i fuldt tilstrækkeligt omfang fastsætter de overordnede strategiske mål i relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt det overordnede grundlag for strategisk og operationel risikostyring.